Veřejná zakázka: Funkční celek Ostravsko – seč ručně vedenou sekačkou - CHKO Poodří - PR Rezavka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11722
Systémové číslo: P23V00000038
Datum zahájení: 18.05.2023
Nabídku podat do: 25.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Funkční celek Ostravsko – seč ručně vedenou sekačkou - CHKO Poodří - PR Rezavka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dvojí seče ručně vedenou sekačkou na dvou lokalitách – louce u trati a myslivecké loučce. První seč proběhne v termínu do 30. 6., druhá seč do 15. 9. Výměra louky u trati je 0,816 ha, výměra myslivecké loučky je 0,4729 ha.

Vzniklá biomasa bude odklizena do 14 dní od pokosení. Při každé seči bude na louce u trati ponechána nesečená plocha o výměře cca 0,1 ha. Plocha vynechaná při druhé seči bude ponechána až do následujícího roku. Nesečené plochy budou vytyčeny objednavatelem.

Nabídku je možné podat na každou část veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky podané v jedné části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.

Pokud se v této výzvě a jejích přílohách objevuje odkaz na dokument označený za číslicí A či B má se za to, že takto označený dokument připadá právě k takto označené části veřejné zakázky (např. příloha č. 1A se bude vztahovat k části A, příloha č. 2B k části B apod.).

Dále uvedené zadávací podmínky jsou shodné pro všechny části veřejné zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány pro každou část veřejné zakázky v Příloze č. 2 či 3 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 71 334 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky