Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Analytické zpracování podkladů pro přípravu resortní strategie financování ochrany biodiverzity 03.07.2017
Nájem parkovacího místa 03.07.2017
Zpracování posudku k záměru "Stavba D35 3508.2 Křelov – Slavonín, 2. etapa" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.07.2017
Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO 30.06.2017
Licenční balík k softwarovým produktům IBM 29.06.2017
Licenční balík k softwarovým produktům IBM 29.06.2017
Zajištění účasti České republiky v expertních skupinách Stockholmské úmluvy v roce 2017 29.06.2017
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP - ICP Effects on Materials 27.06.2017
Montáž klimatizačních jednotek 26.06.2017
Právní služby - část 1 26.06.2017
Hydrogeologické práce v NPČŠ zaměřené na hodnocení využívání zdrojů vody v ČR a SRN 23.06.2017
Podpora implementace Stockholmské úmluvy na národní úrovni 22.06.2017
Prezentace aktivit České republiky na COP8 Stockholmské úmluvy 22.06.2017
Zajištění zastoupení expertů z České republiky na regionálních a globálních jednáních souvisejících s Minamatskou úmluvou o rtuti 22.06.2017
Výjezdní porada a školení 20.06.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 20.06.2017
Právní služby - část 2 19.06.2017
Právní služby - část 3 19.06.2017
Podpora k Informačnímu systému evidence odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF) 15.06.2017
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 v hladině nízkého napětí 13.06.2017