Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava posilovací stanice pro zvýšení tlaku ve vnitřním požárním vodovodu 07.12.2016
Poskytnutí podlicence k výstupům projektu na téma "Voda základ života - voda ve streamu" 07.12.2016
Dodávky hygienických prostředků pro Ministerstvo životního prostředí II. 06.12.2016
Pořízení licencí k produktům VMware a souvisejících služeb 06.12.2016
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolových pracovních skupin TFEIP, TFIAM, TFMM a TFHTAP a mezinárodního programu spolupráce ICP IM 05.12.2016
Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 05.12.2016
Poskytování přístupu k elektronickému informačnímu zdroji Environment Complete 05.12.2016
Zajištění školení OZO k provádění revizí vodních děl 05.12.2016
Zpracování posudku k záměru "Zařízení pro výrobu stavebních hmot – Bohumín" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.12.2016
Zpracování posudku k záměru "Zařízení pro výrobu stavebních hmot na odvalu Dolu Jan Šverma v Ostravě" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.12.2016
Zpracování studie s názvem "Divočina – výklad a interpretace souvisejících pojmů a legislativní úpravy" 05.12.2016
Zhotovení doplňující studie k problematice sledování látky benzo(a)pyren, a to zejména s ohledem na jeho vykazování ve formě toxického ekvivalentu 02.12.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice – Třebonín)" na životní prostředí 02.12.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D35 Opatovice - Ostrov" na životní prostředí 02.12.2016
Zpracování posudku k záměru "NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 02.12.2016
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 01.12.2016
Zpracování dokumentu s názvem "Technická studie proveditelnosti na modernizaci rezortní datové sítě" 01.12.2016
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 30.11.2016
Audit sub-projektů Fondu environmentální odbornosti 28.11.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "Modernizace trati Sudoměřice – Votice" na životní prostředí 28.11.2016