Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Návrh strategie informační kampaně 05.12.2017
Poskytování přístupu k elektronickému informačnímu zdroji Environment Complete 04.12.2017
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 04.12.2017
Zpracování metodiky pro realizaci projektů výstavby a rekonstrukce budov metodou dodávky Design & Build (& Operate) 04.12.2017
Podpora v oblasti smluv a ISRS 01.12.2017
Mytí prosklené fasády, oken a žaluzií budovy Ministerstva životního prostředí 2018 - 2019 30.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení Krkonošského národního parku 28.11.2017
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 27.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení a vytvoření závěrečné zprávy hodnocení Krkonošského národního parku 27.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení Krkonošského národního parku 27.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení Krkonošského národního parku 24.11.2017
Zpracování dílčího hodnocení Krkonošského národního parku 24.11.2017
Zpracování technických podkladů k procesu ohlašování údajů o odpadech 20.11.2017
Zpracování analýzy rozhodnutí Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy a argumentací členských států 13.11.2017
Aktualizace norem v oblasti skládkování odpadů 06.11.2017
Zpracování podkladů k projektům expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) 03.11.2017
Zajištění organizace zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 02.11.2017
Zpracování posudku k záměru "Provedení zákonné ochrany ložiska nerostů Litice nad Orlicí a to stanovením ložiskové ochrany ve formě řešené rozšířením stávajícího dobývacího prostoru DP Litice nad Orlicí, dle vydaného předchozího souhlasu a následné těžby 30.10.2017
Podpora RANIT 27.10.2017
Roční podpora produktů IBM 26.10.2017