Smlouva: Posuzování 60 vzorků vod a provedení analýzy 2 vzorků fytobentosu podle standardního operačního postupu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2934
Evidenční číslo: 190106
Datum uzavření smlouvy: 28.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 184 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 222 640,00

Název (předmět)

Posuzování 60 vzorků vod a provedení analýzy 2 vzorků fytobentosu podle standardního operačního postupu

Schválil / podepsal

Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod

Stručný popis

Posuzování 60 vzorků vod na parametry alachlor, terbutryn, diuron, isoproturon, quinoxyfen a cybutryn dle platných standardních operačních postupů laboratoře a dále provedení analýzy 2 vzorků fytobentosu podle standardního operačního postupu včetně přípravy a předání dokladového materiálu: trvalého preparátu a konzervovaného vzorku.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy