Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.08.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace žst. Přerov, 3. stavba" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.08.2017
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP 02.08.2017
Národní konference EVVO a environmentálního poradenství 02.08.2017
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 01.08.2017
Studie k problematice udělování výjimek z aplikace úrovní emisí 01.08.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem - Stéblová" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 28.07.2017
Nájem 2 kusů analogových záznamových zařízení 27.07.2017
Realizace nové Dětské skupiny v budově MŽP 26.07.2017
Zpracování posudku k záměru "Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav - lokalita Lešná, Průmyslová zóna Valašské Meziříčí" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 17.07.2017
Poskytnutí dotace na realizaci projektu "3Lynx" financovaného v rámci programu nadnárodní spolupráce Central Europe 12.07.2017
Mobilní telefony 04.07.2017
Analytické zpracování podkladů pro přípravu resortní strategie financování ochrany biodiverzity 03.07.2017
Nájem parkovacího místa 03.07.2017
Zpracování posudku k záměru "Stavba D35 3508.2 Křelov – Slavonín, 2. etapa" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.07.2017
Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO 30.06.2017
Licenční balík k softwarovým produktům IBM 29.06.2017
Licenční balík k softwarovým produktům IBM 29.06.2017
Zajištění účasti České republiky v expertních skupinách Stockholmské úmluvy v roce 2017 29.06.2017
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP - ICP Effects on Materials 27.06.2017