Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup licence FlowMon APM 01.03.2017
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 21.02.2017
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 21.02.2017
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 21.02.2017
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 21.02.2017
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 21.02.2017
Zpracování hodnocení účinných biocidních látek a prvního povolení pro biocidní přípravky v oblasti životního prostředí 21.02.2017
Spolupráce s Českou komisí pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 14.02.2017
Znalecká expertní podpora na vybraných projektech v oblasti průzkumu, hodnocení a sanace starých ekologických zátěží 13.02.2017
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 10.02.2017
Zajištění činností v rámci projektu hodnocení Národního parku České Švýcarsko 10.02.2017
Zabezpečení možnosti prezentace volných pracovních pozic 09.02.2017
Zajištění technického vybavení při setkání ministra životního prostředí s velvyslanci 09.02.2017
Zpracování posudku k záměru "Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 09.02.2017
Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích 31.01.2017
Zápis o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 26.01.2017
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí – Řevničov)" na životní prostředí 26.01.2017
Implementace submodulu Hodnocení 25.01.2017
Poskytování odborného poradenství 25.01.2017
Smlouva o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) - projekt Malsemuschel 25.01.2017