Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Partnerská dohoda projektu B.R.A.V.E.R. 24.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Prášková lakovna PNH4" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 23.01.2017
Podnájem Staré čistírny odpadních vod v Bubenči 20.01.2017
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D48 Frýdek-Místek, obchvat" na životní prostředí 20.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Stanovení DP Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 20.01.2017
Grafické zpracování propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 18.01.2017
Atestace referenčního rozhraní ISPOP 12.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.01.2017
Stavební úpravy stávajících místností v přízemí budovy Ministerstva životního prostředí 03.01.2017
Elektronická spisová služba pro vybrané organizace resortu životního prostředí 28.12.2016
Nájemní smlouva pro odbor výkonu státní správy VII 28.12.2016
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy 28.12.2016
Terénní automobily střední třídy 21.12.2016
Zápis o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 21.12.2016
Darování exemplářů CITES (papoušci) ZOO Ústí nad Labem 20.12.2016
Zpracování písemného analytického dokumentu spočívajícího v definování funkční a technické specifikace (návrhu) aplikačního řešení pro vedení a statistické vytěžování zejména agregovaných dat za účelem odborné podpory výkonu státní správy a informovanosti 19.12.2016
Zpracování mobilní aplikace o mokřadech mezinárodního významu pro Android včetně jeho následného servisu 16.12.2016
Dodávkové automobily kombi 15.12.2016
Smlouva o dílo 15.12.2016
Smlouva o dílo 15.12.2016