Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 21.09.2017
Podlicence Produktu GRANTYS 15.09.2017
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2016 11.09.2017
Poskytnutí služeb v souvislosti s organizací mezinárodní konference s názvem "Degradation and revitalization of soil and landscape" 08.09.2017
Dodávka a montáž nábytku pro dětskou skupinu Ministerstva životního prostředí 07.09.2017
Propagační materiál určený k propagaci EHP/Norských fondů 07.09.2017
Centrální nákup nábytku pro resort ministerstva životního prostředí na 4 roky 06.09.2017
Zabezpečení konání 19. pracovního zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině 04.09.2017
Zpracování posudku k záměru "RELAX SPORT – Dolní Morava" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.08.2017
Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS II. 22.08.2017
Poskytování datových komunikačních služeb pro Českou geologickou službu po dobu 4 let - druhé opakování 22.08.2017
Provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství 22.08.2017
Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem - případové studie obcí v ČR 18.08.2017
Podpora licencí AuditPro 15.08.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.08.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace žst. Přerov, 3. stavba" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.08.2017
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP 02.08.2017
Národní konference EVVO a environmentálního poradenství 02.08.2017
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 01.08.2017
Studie k problematice udělování výjimek z aplikace úrovní emisí 01.08.2017