Smlouva: Sledování a monitoring ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2936
Evidenční číslo: 190095
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 161 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 194 810,00

Název (předmět)

Sledování a monitoring ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu

Schválil / podepsal

Ing. Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

Stručný popis

Sledování a vyhodnocení změny hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu jako klíčového parametru sledování a monitoringu ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu, kdy cílem sledování je získání podkladů pro interpretaci hydrologického režimu a detekci vlivu klimatické změny na mokřady mezinárodního významu.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy