Smlouva: Zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3136
Evidenční číslo: MŽP-OP-břemeno/plyn
Datum uzavření smlouvy: 23.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 112 125,00
Cena v Kč vč. DPH: 112 125,00

Název (předmět)

Zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení

Schválil / podepsal

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního a správy majetku

Stručný popis

Zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení podle § 59 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy