Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK IV. 30.10.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves" 30.10.2023
Pronájem prostor pro pořádání veřejného projednání záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ 27.10.2023
Zajištění akce "Outdoor Teambuilding - vize, akční kroky a RoadMap" - účastníci 26.10.2023
Zajištění a realizace vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností - lektoři 26.10.2023
Zajištění služeb "influencer marketing" 25.10.2023
Realizování geologických prací s názvem "Přísečnice - podrobný doplňkový průzkum zjištěných opuštěných úložných míst" 24.10.2023
Propagační předměty MŽP 2023 - ponožky 19.10.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro KRNAP II 18.10.2023
Pořizování licencí produktů VMware 18.10.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro VÚKOZ 17.10.2023
Návrhy interiérového řešení vybraných prostor provozního objektu Ministerstva životního prostředí 17.10.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Rozšíření a modernizace centra komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou" 16.10.2023
Objednávka pohoštění - vodoprávní úřady 13.10.2023
COP5 a regionální jednání EES Minamatská úmluva 12.10.2023
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině vysokého napětí 10.10.2023
Příprava podkladů pro aktualizaci Národního Akčního Plánu pro boj s wildlife kriminalitou 10.10.2023
Realizace sociologického výzkumu zaměřeného na postoj a názory osob zodpovědných za odpadové hospodářství (v politické funkci) k aktuálním tématům v oblasti odpadového hospodářství 09.10.2023
Centrální dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024 pro resort Ministerstva životního prostředí - maloodběr 06.10.2023
Centrální dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024 pro resort Ministerstva životního prostředí - velkoodběr 06.10.2023