Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 6 09.06.2022
Pozáruční profylaktické prohlídky VT 08.06.2022
Rozšíření licencí Webex - CNS Ministerstva vnitra 07.06.2022
Videokonferenční jednotka - CNS Ministerstva vnitra 07.06.2022
CZ PRES - zajištění ubytování v hotelu Nyce Hotel Bonn při akci CZ PRES - 56. zasedání Podpůrného orgánu pro implementaci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (SBI 56) a Podpůrného orgánu pro vědecké a technologické poradenství (SBSTA 56) 05.06.2022
Rozšíření současného počtu SSL licencí firewallu MŽP 03.06.2022
Bezúplatné předání pozemků na území Národní přírodní rezervace Jezerka (Horní Jiřetín) 02.06.2022
Bezúplatný převod pozemků na území Národního parku Podyjí - Havraníky 02.06.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 5 02.06.2022
Posílení kapacit pro agendu CBD - příprava pozice EU pro OEWG 01.06.2022
Zajištění služeb spojených s vyjednáváním post - 2020 GBF 01.06.2022
Školení v oblasti kancelářských programů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 31.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 4 30.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 7 30.05.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 8 27.05.2022
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí 25.05.2022
Zajištění provádění expertních prací v rámci současného IdM systému CzechIdM 24.05.2022
Grafické zpracování vizuálních výstupů projektu Jedna příroda (IP LIFE) 23.05.2022
Provádění drobných úprav a údržby v areálu MŽP 18.05.2022
Pořízení klimatizačních jednotek do místností MŽP 16.05.2022