Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Kvalifikovaná časová razítka 04.10.2023
Zajištění prostor pro celorepublikové setkání vodoprávních úřadů 04.10.2023
Zápis o předání majetku státu - notebooky LENOVO - X270 a X250 04.10.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "ZEVO Opatovice" 21.09.2023
Zápis o předání majetku státu - notebooky LENOVO 15.09.2023
Pronájem prostor Envibistra a cateringu v budově sídla MŽP 14.09.2023
Smlouva o nájmu vozidla Škoda Superb 14.09.2023
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES - ČSOP ZO 11/28-Dolní Břežany 13.09.2023
Objednávka znaleckého posouzení pro soudní řízení o náhradu škody 07.09.2023
Zajištění dopravy autobusem na cestu po vybraných projektech revitalizace mokřadů 06.09.2023
Zpracování podkladů pro přípravu Národní strategie pro opylovače 06.09.2023
Zpracování rešerše dosavadních poznatků o dopadech používání látek typu SGAR 06.09.2023
"Příprava Plánu odpadového hospodářství České republiky na období 2025-2035" 04.09.2023
Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky (nákup el. energie a plynu) 04.09.2023
Revize a aktualizace dokumentu snázvem "Národní strategie ochrany dravců a sov České republiky" 31.08.2023
"Analýza interních procesů" 30.08.2023
Darování osobního automobilu Škoda Fabia (2AB 8931) 30.08.2023
Darování osobního automobilu Škoda Fabia (1AJ 9610) 29.08.2023
Zpracování "Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2022" 28.08.2023
Pořizování produktů Cisco System (Rámcová dohoda/Ministerstvo vnitra) 25.08.2023