Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis automatických meteorologických měřících systémů (AMS)
podlimitní Zadáno 23.05.2017 09.06.2017 10:00
Zajištění servisu multifunkčních zařízení Ricoh, Kyocera
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 05.06.2017 09:00
Pastva ovcí v NPP Švařec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017
Mobilní telefonní přístroje 2/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 26.05.2017 09:00
Objednávka - oprava osobního auta Škoda Octavia
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017
Objednávka - dovyrobení nábytku do kanceláře OSM
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017
Havarijní oprava Kyocera M6026cdn
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 25.05.2017 15:00
Ruční kosení v PR Mokřady pod Vlčkem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 29.05.2017 09:00
Oprava komunikací poškozených po přívalových deštích v září 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 08.06.2017 10:00
Dodávka krmné řepy, mrkve, ovsa, mačkaného ovsa, ovesných slupek, kukuřičného zrna, slunečnice pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 05.06.2017 08:00
Ruční kosení na NPP Upolínová louka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 26.05.2017 09:00
Uzavření rámcové dohody na opravy traktorů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 30.05.2017 10:00
Objednávka - doprava dřeva na pilu Solnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017
Terénní mapování a zákres aktuálního managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 30.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016