Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzavření rámcové dohody na opravy traktorů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 30.05.2017 10:00
Objednávka - doprava dřeva na pilu Solnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017
Terénní mapování a zákres aktuálního managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 30.05.2017 10:00
Zpracování plánu péče o PR Prachovské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 24.05.2017 12:00
Hygienické a čistící prostředky 1 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 30.05.2017 13:00
Zajištění dodávek toaletního papíru, papírových utěrek a tekutého mýdla pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 26.05.2017 09:00
OI OV - servis a údržba 38 klimatizačních jednotek budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 25.05.2017 08:00
Rozšíření přístrojového vybavení - přístroje pro měření průtoku (projekt UPPS)
nadlimitní Zadáno 15.05.2017 21.06.2017 10:00
Poskytování právních služeb pro potřebu ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 24.05.2017 09:00
Objednávka - autobusová doprava - trasa oblast KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
Objednávka - autobusová doprava - trasa oblast KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
Objednávka - autobusová doprava do Louňovic pod Blaníkem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu - Inovace a rozšíření sítě automatických srážkoměrů
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 21.06.2017 10:00
Objednávka - překlad do neměckého jazyka - projekt Stezka v korunách stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016