Veřejná zakázka: Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na území NP Šumava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7524
Systémové číslo: P17V00000774
Evidenční číslo zadavatele: NPS 03923/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.05.2017
Nabídku podat do: 11.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na území NP Šumava
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky, jejímž předmětem je provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce.
Zakázka není členěna na části.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 6 této zadávací dokumentace a budou tvořit přílohy rámcové dohody a realizačních smluv.

Jednotlivé zakázky budou na základě rámcové dohody zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) zákona. Postup při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na základě rámcové dohody je blíže specifikován v čl. 6 této zadávací dokumentace.
Předpokládaný informativní objem jednotlivých činností zadávaných v rámci veřejné zakázky je:

Kód činnosti Název činnosti Celkový objem TJ
PČ 011 Obnova lesa 515000 ks
PČ 016 Stavba nových individuálních ochran 2000 ks
PČ 017 Ochrana kultur proti zvěři 5150000 ks
PČ 018 Výstavba nových oplocenek 25000 m
PČ 019 Ochrana kultur proti buřeni 2600000 ks
PČ 020.17 Ochrana kultur proti hlodavcům – pasti 7500 ks
PČ 025 Prořezávky 1952 ha
PČ 026 Oprava a údržba oplocení 70000 hod
PČ 027.01 Ochrana lesa proti zvěři 21000 ks
PČ 028.06 Ochrana lesa - asanace odkorněním 20000 ks
PČ 028.10 Ochrana lesa - instalace lapače 4800 ks
PČ 028.98 Ochrana lesa - kontrola lapačů 11000 ks
PČ 033 Revitalizace vodního režimu 850 hod
PČ 039.6 Ostatní pěstební práce - vyzvedávání sazenic z náletu 7500 ks
PČ 039.99 Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury 31000 hod
PČ 155.01 Odstraňování klestu ručně 35000 m3
PČ 155.02 Odstraňování klestu mechanizovaně 2500 m3
PČ 211 Sběr semenného materiálu ze stojících či ležících stromů nebo opadu 2000 kg
TČ 112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou 87500 m3
TČ 112.02 Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím 153000 m3
TČ 122.01 Soustřeďování dříví koňským potahem 17000 m3
TČ 122.02 Soustřeďování dříví traktory - UKT/SLKT 36200 m3
TČ 122.03 Soustřeďování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem 2000 m3
TČ 122.04 Soustřeďování dříví LVS pásovou nebo kolovou 146000 m3
TČ 122.05 Soustřeďování dříví – lanové dopravní zařízení 2000 m3
TČ 122.06 Soustřeďování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) 19400 m3
TČ 122.07 Soustřeďování dříví – kolová vyvážecí souprava +5t 13500 m3
TČ 122.10 Soustřeďování dříví - malotraktor 5900 m3
TČ 122.257 Kompletní těžba dřeva s převzetím na OM 27000 m3

Jednotlivé činnosti jsou podrobněji popsané v technologických listech, které jsou přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.
Jednotlivé minitendry budou vyhlašovány dle provozní potřeby zadavatele a předmět plnění konkrétního minitendru nebude zahrnovat všechny činnosti, pro které byla uzavřena rámcová dohoda. Předmětem plnění jednoho minitendru může ovšem být kombinace různých činností uvedených výše.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému (CPV kódy):
77200000-2 Služby v oblasti lesnictví
77211500-7 Péče o lesní porost
77211600-8 Vysazování stromů
77230000-1 Služby související s lesnictvím
77231200-0 Hubení lesních škůdců
77211000-2 Služby související s těžbou dřeva

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 273 299 941 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky