Veřejná zakázka: Sečení travního porostu v PR Údolí Plakánek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5414
Systémové číslo: P16V00001437
Počátek běhu lhůt: 25.07.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení travního porostu v PR Údolí Plakánek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Sečení podmáčeného travního porostu křovinořezem na lokalitě výskytu zvláště chráněných druhů, v přírodní rezervaci Údolí Plakánek, v evropsky významné lokalitě Údolí Plakánek, v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, na pozemcích p. č. 249, 252 a 271/2 v k. ú. Dobšín a na pozemcích p. č. 296, 299 a 768 v k.ú. Horní Bousov, na celkové ploše 2,42 ha.

Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení, nejpozději však do 15.10.2016 a zajistí její ekologickou likvidaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český ráj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky