Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení luk PR Bedřichovka, Bedřichovka niva, Bedřichovka rybníčky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016
Servis komunikační trasy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 13.07.2016 08:00
Terénní práce v NPR Soos
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 13.07.2016 10:00
Zásahy pro předměty ochrany PR Podlesí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
Mohelno - management pro sysla
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
NPP Švařec - pastva ovcí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
Revitalizace tůní v pískovně Plavsko
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 07.07.2016 12:00
OI PH - nákup hygienických potřeb a čistících prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 12.07.2016 08:00
Revize elektro a hromosvodů - území Maršovska
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016
Instalace celokovových oplocenek, likvidace starých, instalace individuálních ochran CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 01.07.2016 13:00
Kosení druhově bohatých luk v Z části CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 08.07.2016 08:00
Ožínání buřeně v k. ú. Kunín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 11.07.2016 09:00
Kosení mechanizací v PP Hvožďanská louka 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
Kosení a vyřezání náletu v NPP Na požárech a PP Veský mlýn 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 12.07.2016 08:00
Kosení křovinořezem v PP Hvožďanská louka a k. ú. Jindřichova Hora a Nemanice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016