Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení a odkřovení botanicky cenných lokalit CHKO České středohoří na Děčínsku a v PP Hofberg
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2016 15.08.2016 16:00
Management v PR Zubří - ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2016
Management v PR Zubří - pastva
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016
Oplocení PR Polom
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016
Ruční kosení - Mokřady pod Vlčkem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 17.08.2016 08:00
VT pro DTP SIS
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 15.08.2016 14:00
Sečení lučních ploch v EVL Kosíř-lomy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 15.08.2016 09:00
Údržba lokality Na Mšálech, výskyt ohroženého druhu jalovce obecného
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 12.08.2016 09:00
Sečení v PP Chomoutovské jezero 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 10.08.2016 10:00
Optimalizace hraničního značení CHKO Slavkovský les, II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016 10.08.2016 10:00
Objednávka - převoz smrkové kulatiny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016
Kosení travinobylinných porostů v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 09.08.2016 08:00
Nákladní výtah pro OI Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 16.08.2016 10:00
Ruční sečení v NPP Pouzdřanská step-Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
Pastva v NPP Pouzdřanská step-Kolby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016