Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční kosení v PR Arba, PR Za Pilou v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 14.07.2016 08:00
Mapování komplexů přírodních biotopů v Krkonošském Sedmidolí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 18.07.2016 10:00
Hydrogeologická studie v EVL a PR Březina v CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016 19.07.2016 12:00
Ruční kosení Větrný vrch, PR Pekelský důl v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2016
Pastva ovcí v NPR Mohelenská hadcová step
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2016
Management lokality v k.ú. Pustá Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2016
Rekonstrukce vybraných objektů podzemních vod ve správě pob. Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2016 22.07.2016 10:00
Vícepráce činnosti TČ112.02 a TČ122.04 - Minitender: 30048
nadlimitní Zadáno 07.07.2016 15.07.2016 15:30
Vícepráce činnost 122.04 - Minitender: 30034
nadlimitní Zadáno 07.07.2016 15.07.2016 09:30
OI BN - nákup spotřebního materiálu a příslušenství k VT
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 25.07.2016 08:00
Kosení luk PR Bedřichovka, Bedřichovka niva, Bedřichovka rybníčky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016
Servis komunikační trasy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 13.07.2016 08:00
Terénní práce v NPR Soos
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 13.07.2016 10:00
Zásahy pro předměty ochrany PR Podlesí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
Mohelno - management pro sysla
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016