Veřejná zakázka: Vnos MZD do I.zóny CHKO Slavkovský les a redukce MD v PR Vlček

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5423
Systémové číslo: P16V00001446
Evidenční číslo zadavatele: PPK-133a/41/16
Počátek běhu lhůt: 26.07.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vnos MZD do I.zóny CHKO Slavkovský les a redukce MD v PR Vlček
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení 3 oplocenek na celkové na ploše 0,12 ha a celkové délce 240 m. Oplocení bude provedeno lesnickým uzlovým pletivem výšky 200 cm, které bude upevněno na zkřížené stojiny zhotovené z tyčových výřezů spojených do tvaru „X“ s překřížení v cca horní pětině stojin. Tyto stojiny budou v místě zkřížení mezi sebou spojeny dvěma vodorovně připevněnými tyčemi, a to jedna v místě křížení stojin a druhá tyč pak vodorovně spojí stojiny nad kontaktem pletiva s rostlým terénem. Na takto provedenou nosnou konstrukci pak bude navěšeno a hřebíky upevněno lesnické uzlové pletivo, jehož výška je 200 cm a je technicky definováno jako 200/16/15, kdy čísla za lomítky udávají počet drátů.

V těchto oplocenkách bude provedena výsadba sazenic: buk lesní obalovaný (768 ks). Vlastní výsadby budou provedeny sazenicemi vypěstovanými z osiva místní provenience koutovou sadbou. Parametry sazenic: výška 36+ cm. Opatření budou realizována na p. p. č. 2201 v k.ú. Mariánské Lázně.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: Výběrová těžba modřínů dle platného plánu péče v PR Vlček na p.p.č. 2361 v k.ú. Prameny v porostní skupině 382 B 12. Práce zahrnují pokácení vybraných modřínů v počtu 60 ks ve svažitých podmínkách s rozřezáním kmene do výřezů, přibližování dříví UKT ve výřezech na vzdálenost 500 m, odstranění klestu na určená místa a konečný úklid pracovní plochy s odstraněním zbytků biomasy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 81 803 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky