Veřejná zakázka: Monitoring letounů (Chiroptera) na území ČR - 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5437
Systémové číslo: P16V00001460
Počátek běhu lhůt: 27.07.2016
Nabídku podat do: 19.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring letounů (Chiroptera) na území ČR - 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
„Monitoring letounů (Chiroptera) na území ČR - 2016“. Dílo je součástí dlouhodobého projektu AOPK ČR „Sledování stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů“. Monitoring proběhne primárně na dlouhodobě sledovaných lokalitách, odkud již existují údaje o výskytu a početnosti jednotlivých druhů. Výsledky tak doplní historická data a přispějí k definování dlouhodobých změn rozšíření, početnosti a stupně ohrožení jednotlivých druhů.
Technické podmínky a zvláštní technické podmínky:
Základní metodami budou sčítání na zimovištích a na letních koloniích. Zimní sčítání je prováděno výhradně vizuální identifikací bez jakéhokoliv rušení (s výjimkou odečítání čísel kroužků u označených jedinců). Výstupem jsou zaznamenané druhy a jejich početnost, údaje o zabezpečení zimovišť, případně popis ohrožujících faktorů. Sčítání na letních koloniích je prováděno vizuálně, je možné rovněž pořídit fotodokumentaci pro následné zjištění přesnějšího počtu letounů. Doplňkově lze použít metody odchytu do sítí a detektoringu.
Zhotovitel odevzdává objednateli dílo v podobě vyplněných elektronických formulářů v aplikaci dostupné na internetových stránkách Portálu datového skladu AOPK ČR (http://portal.nature.cz).
Předpokládaný začátek realizace zakázky: srpen 2016

Termín dokončení zakázky: listopad 2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 466 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky