Veřejná zakázka: Mapování savců na území CHKO Brdy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5438
Systémové číslo: P16V00001461
Počátek běhu lhůt: 27.07.2016
Nabídku podat do: 15.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mapování savců na území CHKO Brdy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
„Mapování savců na území CHKO Brdy“. Tato veřejná zakázka je součástí studií „Brdy a Kokořínsko“. Projekt zahrnuje základní faunistické mapování zaměřené na zjištění co největšího počtu druhů, jejich mikrodistribuci a cenologické parametry společenstev savců na vybraných lokalitách. Výsledky budou podkladem pro případné další výzkumné projekty a opatření ochranářského managementu.
Projekt sestává ze 4 samostatných částí:
1) „Drobní savci bezlesých stanovišť Padrťských rybníků“
2) „Savci centrální části bývalého VVP Brdy“
3) „Savci Jineckých hřebenů“
4) „Letouni v okolí vodních nádrží na území bývalého VVP Brdy“

Technické podmínky a zvláštní technické podmínky:
Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná metodika monitoringu jednotlivých druhů savců, která je dostupná na internetových stránkách AOPK ČR týkajících se sledování stavu z hlediska ochrany evropsky významných fenoménů (www.biomonitoring.cz).
Zhotovitel odevzdává objednateli dílo v podobě vyplněných elektronických formulářů v aplikaci dostupné na internetových stránkách Portálu datového skladu AOPK ČR (http://portal.nature.cz).

Předpokládaný začátek realizace zakázky: srpen 2016

Termín dokončení zakázky: březen 2017

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 412 258 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky