Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečnostně-zdravotní ořezy a vazby významných stromů na území CHKO Třeboňsko
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 05.08.2016 11:00
Pastva na části Tobiášova vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 10.08.2016 08:00
Monitoring lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 02.09.2016 09:00
Studie: Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného samovolnému vývoji
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 08.08.2016 09:00
Lesnické práce 2016 v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 10.08.2016 09:00
Inventarizační průzkum v PR Řeka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016
Průzkum makrozoobentosu CHKO Brdy a CHKO Kokořínsko
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 09.08.2016 13:00
Rekonstrukce asfaltové plochy před MS ČHMÚ v Kocelovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 15.08.2016 10:00
fotoaparáty
VZ malého rozsahu Zadávání 27.07.2016 15.08.2016 12:00
Řízená pastva suchých trávníků v NPP Zlatý kůň
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 08.08.2016 10:00
Mapování savců na území CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 15.08.2016 09:00
Monitoring letounů (Chiroptera) na území ČR - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 19.08.2016 09:00
Řízené ochranářské hospodaření - PP Obidová (sečení formou výběrové seče)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 01.08.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace - park
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2016 10.08.2016 10:00
Vnos MZD do I.zóny CHKO Slavkovský les a redukce MD v PR Vlček
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016