Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dodávka kompletního řešení pro automatizovanou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty na koncových bodech infrastruktury Ministerstva životního prostředí 07.05.2020
Pořízení aktivních síťových prvků pro resort MŽP v roce 2019 06.05.2020
Služby spojené s podporou řízení projektů při implementaci ICT řešení 06.05.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře arů rudobřichých (Orthopsittaca manilata) 06.05.2020
Doplnění stávající diskové infrastruktury 04.05.2020
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 04.05.2020
Smlouva o bezplatném užívání majetku 30.04.2020
Odkup ojetého vozidla pro potřeby Ministerstva životního prostředí 2020 29.04.2020
Údržba zeleně na pozemcích Ministerstva životního prostředí 29.04.2020
Monitoring hluku Turów v lokalitách Uhelná a Oldřichov 28.04.2020
Pořízení serverů pro resort MŽP v roce 2019 28.04.2020
Mobilní telefony 27.04.2020
Zápůjčka automobilu Škoda Superb na rok 2020 - 2021 22.04.2020
Služby v oblasti podpory řízení projektů, odborných konzultací a technické podpory pro SW projekty 20.04.2020
Zajištění bezdrátového pokrytí budovy Ministerstva životního prostředí 15.04.2020
Odborné předimplementační služby pro projekt ITIL 14.04.2020
Pořízení licencí a produktů Microsoft pro potřeby Ministerstva životního prostředí 14.04.2020
Potřeby investic v zázemí pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 14.04.2020
Řešení problematiky zápisu chráněných ložiskových území (CHLÚ) do katastru nemovitostí (RUIAN) 14.04.2020
Smlouva o dílo 14.04.2020