Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávka přenosných hasicích přístrojů 07.03.2022
Nákup mobilní videokonferenční jednotky 07.03.2022
Organizační a technické zajištění Světového kongresu EVVO 07.03.2022
Předání majetku státu a změna příslušnosti hospodařit s ním (pozemky) 07.03.2022
Provoz a rozvoj datového katalogu STAR a souvisejících modulů 03.03.2022
Zpracování posudku k záměru "ZEVO Vráto České Budějovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 01.03.2022
Koupě pozemků na území Národní přírodní rezervace Jezerka na základě uplatnění předkupního práva (soudní rozhodnutí) 28.02.2022
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.02.2022
Zpracování posudku k záměru "Rozšíření těžby v lomu Halámky" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.02.2022
Dodávka, montáž a opravy vertikálních žaluzií, zatemňovacích rolet a sítí proti hmyzu 21.02.2022
Pohoštění pro akci se zahraniční účastí - setkání ministryně ŽP s velvyslanci k prezentaci priorit MŽP na rok 2022 17.02.2022
Koupě pozemků na území Národního parku Podyjí - Havraníky na základě uplatnění předkupního práva (soudní rozhodnutí) 16.02.2022
Zajištění rozvoje a podpory ekonomického informačního systému Ministerstva životního prostředí 15.02.2022
Modul - Dokumenty mzdové účtárny 14.02.2022
Zpracování a vytvoření návrhu systému hodnocení projektů předkládaných k podpoře v rámci opatření Zavádění půdoochranných technologií v OPŽP 2021 - 2027 03.02.2022
Odborné služby v rámci přípravy na výkon a vlastní výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie - pracovní skupina EGC 31.01.2022
Odborné služby v rámci přípravy na výkon a vlastní výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie - pracovní skupina EGMIT 31.01.2022
Odborné služby v rámci přípravy na výkon a vlastní výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie - revize nařízení (EU) 2018/842 31.01.2022
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 20.01.2022
Úklidové služby pro odbor výkonu státní správy IV - pracoviště Chomutov 18.01.2022