Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Stavební úpravy místností č. 245 a č. 246 08.03.2024
Zajištění nepravidelné přepravy osob (zaměstnanců a dalších Objednatelem určených osob automobily typu osobní vůz 1-3 osoby a typu minivan 1+6, 1+7 osob) nebo zásilek 08.03.2024
Cateringové služby na Akci se zahraniční účastí s názvem V4+ ENVIRONMENTAL MINISTERIAL MEETING 07.03.2024
Technické zajištění a tlumočení na Akci se zahraniční účastí s názvem V4+ ENVIRONMENTAL MINISTERIAL MEETING 06.03.2024
Expertní služby pro Pověřence pro ochranu osobních údajů MŽP 2024 04.03.2024
Smlouvu o horizontální spolupráci na zajištění provozu měřící stanice 04.03.2024
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru „Nový zdroj UCED Chomutov“ 01.03.2024
Prodej osobního automobilu Toyota Prius (3AE 7082) 29.02.2024
Expertní podporu na vybraných projektech v oblasti průzkumu, hodnocení a sanace starých ekologických zátěží 28.02.2024
Pronájem technologické místnosti a části střechy budovy pro umístění anténních nosičů a konstrukcí 28.02.2024
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru „D11, Jirny – Poděbrady, zkapacitnění“ 28.02.2024
Zápis o předání majetku státu - notebooky LENOVO - X270 (20 ks) 27.02.2024
Darování 7 ks notebooku Lenovo 26.02.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 26.02.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 26.02.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 26.02.2024
Penetrační test Kalkulačka k zálohování lahví 26.02.2024
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru „Novostavba trati Praha - Smíchov - Beroun“. 26.02.2024
Zpracování Dokumentace pro povolení záměru, Dokumentace pro provedení stavby, souvisejících příloh (rozpočet, výkaz výměr) a Závěrečné vyhodnocovací akce objektů Ministerstva životního prostředí 26.02.2024
Zajištění monitoringu tekoucích a stojatých vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2024 - Povodí Vltavy 22.02.2024