Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Podnájem nebytových prostor velkého sálu ve 3. nadzemním podlaží Kulturního domu REPRE pro potřeby veřejného projednání EIA – "Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019 – 2035“ dne 12. 12. 2018 30.11.2018
Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze 30.11.2018
Konzultantské služby v oblasti Public Relations a propagace, a to včetně provádění vybraných editorských prací 28.11.2018
Tvorba obsahu a vykonávání redakčních prací pro newsletter Ministerstva životního prostředí 28.11.2018
Plošný monitoring a likvidace vrtů na lokalitě Ralsko – Kuřívody v roce 2018 27.11.2018
Mobilní telefony 20.11.2018
Odborné předimplementační služby v oblasti ESB/BPM 19.11.2018
Dotisk a následná distribuce publikace s názvem "Děti venku v přírodě: ohrožený druh?" 18.11.2018
Propagační předměty pro potřeby OPŽP 2014-2020 16.11.2018
Terminály s čtečkami čárových kódů 16.11.2018
Podkladová studie pro legislativní a praktické řešení bezpečnostních aspektů při zpětném odběru zejména lithiových baterií a akumulátorů 15.11.2018
Část 1: Kvalifikovaná časová razítka 13.11.2018
Kvantifikace přínosů a popis politik a opatření ke snižování emisí skleníkových plynů 09.11.2018
Revitalizace a údržba venkovního pozemku pro Ministerstvo životního prostředí 06.11.2018
Provedení analýz k návrhu nového programu oddělení Finančních a dobrovolných nástrojů, odboru Věda, výzkum a inovace "Prostředí pro život" 05.11.2018
Odborné předimplementační služby v oblasti digitalizace pro AIS - CRŽP a další související IS 01.11.2018
Koordinace projektu ISPOP2 s ostatními projekty rozvoje IS pro fázi přípravy katalogů požadavků 24.10.2018
Zpracování posudku k záměru "Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2018
Zpracování posudku k záměru "Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů Flenexa plus" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2018
Dohoda o postupu při vymáhání a mezivěřitelská dohoda 19.10.2018
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40  ››