Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dodávka serveru pro zajištění běhu bezpečnostních technologií 27.12.2019
Konzultantské služby v oblasti Public Relations a propagace, a to včetně provádění vybraných editorských prací 23.12.2019
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 20.12.2019
Podlicence systému GRANTYS 18.12.2019
Poskytování služeb odborné podpory pověřenci pro ochranu osobních údajů MŽP při plnění úkolů metodické a kontrolní činnosti pověřence 2020 18.12.2019
Nákup nábytku - X. minitendr, nábytek pro resortní organizace MŽP 17.12.2019
Zajištění rozvoje a podpory spisové služby 16.12.2019
Dodávka komplexního řešení centrálního řízení přístupu do sítě Ministerstva životního prostředí 13.12.2019
Monitoring médií 2020 - 2021 13.12.2019
Outsourcing služeb podatelny Ministerstva životního prostředí 13.12.2019
Dodávka kompletního řešení pro automatizovanou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty na koncových bodech infrastruktury Ministerstva životního prostředí 12.12.2019
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) - Veselí n.M. (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 12.12.2019
Provedení zátěžových testů 11.12.2019
Nákup nábytku - IX. minitendr, nábytek pro AOPK 09.12.2019
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě" 09.12.2019
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře tygra (Panthera tigris) 06.12.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.12.2019
Reklamní materiál určený k propagaci projektů Interreg – obecné předměty 04.12.2019
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality, technického dozoru a oponentury pro projekt ISPOP2 - Část 1 04.12.2019
Dodávky výpočetní techniky - IV. minitendr 2019 03.12.2019