Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SDG tagging, aktualizace Implementačního plánu ČR 2030 a aktualizace ČR 2030 22.06.2022
Zajištění provádění expertních prací v rámci současného systému VMware - NSX 22.06.2022
Aktualizace Koncepce výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí na léta 2016 až 2025 s výhledem do roku 2030 21.06.2022
CZ PRES - catering pro Attaché trip - pracovní skupina pro ŽP (RD CNS ÚV) 21.06.2022
CZ PRES - catering pro Neformální jednání o změně klimatu (RD CNS ÚV) 21.06.2022
CZ PRES - ubytování delegací v rámci Neformálního jednání ministrů ŽP EU (RD CNS ÚV) 20.06.2022
Realizace geologických prací s názvem "Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu" 20.06.2022
Realizace geologických prací s názvem "Dokumentace a revize důlních odvalů v poddolovaných územích Borovec 1 a Borovec 2 - Štěpánov" 17.06.2022
Realizace geologických prací s názvem "Dolní Kramolín - dokumentace a revize opuštěných úložných míst" 15.06.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 6 09.06.2022
Pozáruční profylaktické prohlídky VT 08.06.2022
Rozšíření licencí Webex - CNS Ministerstva vnitra 07.06.2022
Videokonferenční jednotka - CNS Ministerstva vnitra 07.06.2022
CZ PRES - zajištění ubytování v hotelu Nyce Hotel Bonn při akci CZ PRES - 56. zasedání Podpůrného orgánu pro implementaci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (SBI 56) a Podpůrného orgánu pro vědecké a technologické poradenství (SBSTA 56) 05.06.2022
Rozšíření současného počtu SSL licencí firewallu MŽP 03.06.2022
Bezúplatné předání pozemků na území Národní přírodní rezervace Jezerka (Horní Jiřetín) 02.06.2022
Bezúplatný převod pozemků na území Národního parku Podyjí - Havraníky 02.06.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 5 02.06.2022
Posílení kapacit pro agendu CBD - příprava pozice EU pro OEWG 01.06.2022
Zajištění služeb spojených s vyjednáváním post - 2020 GBF 01.06.2022