Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Procesní podpora pro zadávání veřejných zakázek pro sekci ekonomicko-provozní 10.11.2023
Aktualizace Metodiky ÚOM 09.11.2023
Propagační předměty OPŽP 2023 09.11.2023
Zajištění změny způsobu vzdáleného přístupu vybraných významných dodavatelů do IT infrastruktury MŽP 09.11.2023
Organizační, odborné a technické zajištění systému motivačního oceňování pracovníků EVVO 08.11.2023
Aktivní účast v "Ad hoc technical expert group on indicators for the Kunming- Montreal Global Biodiversity Framework" 06.11.2023
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině nízkého napětí 06.11.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK VI. 06.11.2023
Podnájem prostoru k parkování vozidel II 06.11.2023
Letenka v rámci zahraniční pracovní cesty do SAE (Dubaj) ve dnech 8. - 12. 12. 2023 - účast na klimatické konferenci COP28 03.11.2023
Realizace sociologického výzkumu - systém zálohování vratných obalů 02.11.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK V 01.11.2023
Smlouva o zřízení věcného břemene - rekonstrukce kanalizace 01.11.2023
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 31.10.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK IV. 30.10.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves" 30.10.2023
Pronájem prostor pro pořádání veřejného projednání záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ 27.10.2023
Zajištění akce "Outdoor Teambuilding - vize, akční kroky a RoadMap" - účastníci 26.10.2023
Zajištění a realizace vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností - lektoři 26.10.2023
Zajištění služeb "influencer marketing" 25.10.2023