Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Posouzení krizového řízení MŽP ČR za posledních 5 let 24.04.2023
Smlouva o zajištění cateringových služeb 14.04.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Stabilizace odpadů BOME - Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o." 14.04.2023
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 13.04.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro ČGS 12.04.2023
Zhotovení videí, spotů a filmů v oblasti PR a komunikace Ministerstva životního prostředí 11.04.2023
Dohoda o vytvoření a správě úvěrového fondu ZP 2023 05.04.2023
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro OVSS MŽP - Ústí n. Labem (centrální nákup Ministerstva vnitra) 04.04.2023
Zpracování ex ante hodnocení návrhu programu MŽP 03.04.2023
Technické a organizační zajištění akcí OPŽP a OPST v letech 2023-2026 II 31.03.2023
Pořízení stolů do jídelny a vybavení kanceláře členů vedení Ministerstva životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 30.03.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav" 30.03.2023
Zpracování analýzy k prověření "možnosti implementace systému rozšířené odpovědnosti výrobce do dalších oblastí odpadového hospodářství v ČR" 30.03.2023
Nákup mobilních telefonů OPŽP 29.03.2023
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2023 pro zaměstnance MŽP 29.03.2023
Dodávka jednotného sportovního oblečení 28.03.2023
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů pro MŽP 28.03.2023
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK v letech 2023 - 2024 28.03.2023
Konzultantské služby v rámci realizace nového programového období programu Nová zelená úsporám 2030 27.03.2023
Mobilní telekomunikační služby pro rezort životního prostředí 27.03.2023