Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Nákup osobního automobilu s pohonem CNG pro potřeby MŽP v DNS MF v rámci CNS 24.01.2019
Studie dopadů zavedení zálohového systému na nápojové obaly z PET 23.01.2019
Zpracování posudku k záměru "I/35 Lešná – Palačov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 17.01.2019
Zajištění výstavy velkoplošných fotografií s názvem "Voda a civilizace" 14.01.2019
Zpracování posudku k záměru "Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.01.2019
Odborné předimplementační služby v oblasti portálového řešení 11.01.2019
Dohoda o stáži u OECD 09.01.2019
Poskytování odborného poradenství 09.01.2019
Dočasné zajištění antivirové ochrany pro rezort životního prostředí 04.01.2019
Nákup nábytku III. minitendr, nábytek pro ČHMÚ - opakování 31.12.2018
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 31.12.2018
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 28.12.2018
Zabezpečení možnosti prezentace volných pracovních pozic v roce 2019 20.12.2018
Zajištění technické podpory systému CzechIdM 14.12.2018
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.12.2018
Bezplatná výpůjčka výstavy "Perlorodky" pro rok 2019 12.12.2018
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí v roce 2019 12.12.2018
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 12.12.2018
Stavebně technický průzkum venkovní kanalizace na MŽP II 11.12.2018
Smlouva o dílo 10.12.2018