Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Spolupráce s Českou komisí pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty v oblasti mikrobiologie a detekce geneticky modifikovaných mikroorganismů 19.05.2023
Uchovávání vzorků a hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů a v další související činnosti 19.05.2023
EKOFILM 2023-2024 18.05.2023
Penetrační test IS Registr CITES 16.05.2023
Provedení analýzy VMware prostředí II 16.05.2023
Posouzení organizačního nastavení odborů výkonu státní správy I až IX v rámci struktury MŽP 15.05.2023
Zpracování právní analýzy pro připravovanou novelu zákona o obalech 15.05.2023
Prodloužení podpory kompletního řešení pro automatizovanou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty na koncových bodech infrastruktury Ministerstva životního prostředí 12.05.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 1/Oblast 1 10.05.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 2/Oblast 2 10.05.2023
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ ll. - Část 4/Oblast 4 10.05.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro MŽP 04.05.2023
Návrh ploch pro umístění obnovitelných zdrojů energie v České republice - pro větrnou a solární energii 04.05.2023
Aktualizace rozpočtu správce zálohového systému pro PET lahve 26.04.2023
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast léčivých přípravků a virologie 25.04.2023
Činnost spolupracovníka České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast biotechnologického průmyslu 25.04.2023
Posouzení krizového řízení MŽP ČR za posledních 5 let 24.04.2023
Smlouva o zajištění cateringových služeb 14.04.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Stabilizace odpadů BOME - Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o." 14.04.2023
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 13.04.2023