Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Rozšíření a modernizace centra komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou" 16.10.2023
Objednávka pohoštění - vodoprávní úřady 13.10.2023
COP5 a regionální jednání EES Minamatská úmluva 12.10.2023
Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině vysokého napětí 10.10.2023
Příprava podkladů pro aktualizaci Národního Akčního Plánu pro boj s wildlife kriminalitou 10.10.2023
Realizace sociologického výzkumu zaměřeného na postoj a názory osob zodpovědných za odpadové hospodářství (v politické funkci) k aktuálním tématům v oblasti odpadového hospodářství 09.10.2023
Centrální dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024 pro resort Ministerstva životního prostředí - maloodběr 06.10.2023
Centrální dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024 pro resort Ministerstva životního prostředí - velkoodběr 06.10.2023
Kvalifikovaná časová razítka 04.10.2023
Zajištění prostor pro celorepublikové setkání vodoprávních úřadů 04.10.2023
Zápis o předání majetku státu - notebooky LENOVO - X270 a X250 04.10.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "ZEVO Opatovice" 21.09.2023
Zápis o předání majetku státu - notebooky LENOVO 15.09.2023
Pronájem prostor Envibistra a cateringu v budově sídla MŽP 14.09.2023
Smlouva o nájmu vozidla Škoda Superb 14.09.2023
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES - ČSOP ZO 11/28-Dolní Břežany 13.09.2023
Objednávka znaleckého posouzení pro soudní řízení o náhradu škody 07.09.2023
Zajištění dopravy autobusem na cestu po vybraných projektech revitalizace mokřadů 06.09.2023
Zpracování podkladů pro přípravu Národní strategie pro opylovače 06.09.2023
Zpracování rešerše dosavadních poznatků o dopadech používání látek typu SGAR 06.09.2023