Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Centrální nákup aktivních síťových prvků 29.06.2022
Zpracování posudku k záměru "Paroplynový cyklus EMĚ" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 29.06.2022
Dodávka audiovizuální techniky včetně navazujících služeb do zasedacích místností Ministerstva životního prostředí 28.06.2022
Provádění pravidelných činností, kontrol a revizí v oblasti PO a BOZP 28.06.2022
Zpracování posudku k záměru "Technologie na zpracování zbytkových plastů Velké Pavlovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 27.06.2022
SDG tagging, aktualizace Implementačního plánu ČR 2030 a aktualizace ČR 2030 22.06.2022
Zajištění provádění expertních prací v rámci současného systému VMware - NSX 22.06.2022
Aktualizace Koncepce výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí na léta 2016 až 2025 s výhledem do roku 2030 21.06.2022
CZ PRES - catering pro Attaché trip - pracovní skupina pro ŽP (RD CNS ÚV) 21.06.2022
CZ PRES - catering pro Neformální jednání o změně klimatu (RD CNS ÚV) 21.06.2022
CZ PRES - ubytování delegací v rámci Neformálního jednání ministrů ŽP EU (RD CNS ÚV) 20.06.2022
Realizace geologických prací s názvem "Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu" 20.06.2022
Realizace geologických prací s názvem "Dokumentace a revize důlních odvalů v poddolovaných územích Borovec 1 a Borovec 2 - Štěpánov" 17.06.2022
Realizace geologických prací s názvem "Dolní Kramolín - dokumentace a revize opuštěných úložných míst" 15.06.2022
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2022 - část 6 09.06.2022
Pozáruční profylaktické prohlídky VT 08.06.2022
Rozšíření licencí Webex - CNS Ministerstva vnitra 07.06.2022
Videokonferenční jednotka - CNS Ministerstva vnitra 07.06.2022
CZ PRES - zajištění ubytování v hotelu Nyce Hotel Bonn při akci CZ PRES - 56. zasedání Podpůrného orgánu pro implementaci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (SBI 56) a Podpůrného orgánu pro vědecké a technologické poradenství (SBSTA 56) 05.06.2022
Rozšíření současného počtu SSL licencí firewallu MŽP 03.06.2022