Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Nákup nábytku VI. minitendr, nábytek pro resort MŽP 03.12.2018
Zajištění cateringových služeb pro Fórum udržitelného rozvoje 2018 03.12.2018
Podnájem nebytových prostor velkého sálu ve 3. nadzemním podlaží Kulturního domu REPRE pro potřeby veřejného projednání EIA – "Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019 – 2035“ dne 12. 12. 2018 30.11.2018
Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze 30.11.2018
Konzultantské služby v oblasti Public Relations a propagace, a to včetně provádění vybraných editorských prací 28.11.2018
Tvorba obsahu a vykonávání redakčních prací pro newsletter Ministerstva životního prostředí 28.11.2018
Plošný monitoring a likvidace vrtů na lokalitě Ralsko – Kuřívody v roce 2018 27.11.2018
Mobilní telefony 20.11.2018
Odborné předimplementační služby v oblasti ESB/BPM 19.11.2018
Dotisk a následná distribuce publikace s názvem "Děti venku v přírodě: ohrožený druh?" 18.11.2018
Propagační předměty pro potřeby OPŽP 2014-2020 16.11.2018
Terminály s čtečkami čárových kódů 16.11.2018
Podkladová studie pro legislativní a praktické řešení bezpečnostních aspektů při zpětném odběru zejména lithiových baterií a akumulátorů 15.11.2018
Část 1: Kvalifikovaná časová razítka 13.11.2018
Kvantifikace přínosů a popis politik a opatření ke snižování emisí skleníkových plynů 09.11.2018
Revitalizace a údržba venkovního pozemku pro Ministerstvo životního prostředí 06.11.2018
Provedení analýz k návrhu nového programu oddělení Finančních a dobrovolných nástrojů, odboru Věda, výzkum a inovace "Prostředí pro život" 05.11.2018
Odborné předimplementační služby v oblasti digitalizace pro AIS - CRŽP a další související IS 01.11.2018
Koordinace projektu ISPOP2 s ostatními projekty rozvoje IS pro fázi přípravy katalogů požadavků 24.10.2018
Zpracování posudku k záměru "Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2018