Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Dodávka modulů Uživatelských formulářů a Evidence souhlasů, včetně vývoje formulářů a souvisejících služeb na dobu neurčitou 01.10.2018
Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS etapa 2 01.10.2018
Provedení centralizovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody na poskytování produktů Microsoft 01.10.2018
Vodárna Káraný – likvidace 12 vrtů ve vlastnictví MŽP 27.09.2018
Zpracování posudku k záměru "D6 – Ústecký kraj" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 27.09.2018
Hydrogeologické práce a hodnocení sucha v povodí Kamenice a Křinice 24.09.2018
Zpracování posudku k záměru "Odstranění kovové rtuti v areálu SPOLANA a.s." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 21.09.2018
Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2017 19.09.2018
Služby odborného dohledu a řízení projektu na vytvoření IS SEKM 3 18.09.2018
Část 2: Kvalifikované a komerční certifikační služby včetně hardware a software 17.09.2018
Poskytnutí licencí a podpory k produktům IBM 12.09.2018
Vyhodnocení procesu administrace OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců 11.09.2018
Vybudování nového informačního systému SEKM 3 včetně zajištění provozu 07.09.2018
Nezávislá analýza rizik a audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu 06.09.2018
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2018-2020 06.09.2018
Metodika zpracování hodnocení vlivu zamýšlených závažných zásahů na zájmy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny 03.09.2018
Oprava střechy podzemních garáží v budově MŽP 30.08.2018
Studie možnosti zavedení nových emisních testů v rámci pravidelných emisních kontrol prováděných u vozidel v provozu 30.08.2018
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP pro rok 2018 28.08.2018
Podpora změnových požadavků v souvislosti s realizací organizačních a technických opatření s ohledem na ochranu osobních údajů 23.08.2018
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››