Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup osobního automobilu kategorie 2A plug-in hybrid pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 25.10.2022
Nákup osobního automobilu kategorie 3B benzín (limuzína) pro potřeby MŽP v DNS MF v rámci CNS 25.10.2022
Nákup osobních automobilů kategorie 1A plug-in hybrid pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 25.10.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění, techniky a prostor pro akci IWC 68 (Mezinárodní velrybářská komise) ve Slovinsku 24.10.2022
CZ PRES - zajištění recepce pro 9. ministerskou konferenci procesu ŽP pro Evropu na Kypru 24.10.2022
Penetrační test IS HNVO 21.10.2022
Zpracování posudku k záměru "Změna dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti na ložisku Velký Luh" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 21.10.2022
Integrace OKbase na Elektronický systém interních aktů řízení 20.10.2022
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 20.10.2022
CZ PRES - zajištění prostor pro akci 31st Meeting of the CIS Working Group on Floods 17.10.2022
Nákup osobních automobilů kategorie 3B benzín pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 16.10.2022
Technické zabezpečení akce Global Goals Summit 2022 a Galavečera předání Cen SDGs 2022 12.10.2022
Analýza regionálních strategií adaptace na změnu klimatu 10.10.2022
CZ PRES - zajištění prostor pro akci Jednání expertní skupiny Podzemní vody (Groundwater) 10.10.2022
CZ PRES - zajištění prostor pro akci Meeting of the Directors-general for environment 10.10.2022
Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MŽP na 4 roky 05.10.2022
Dodávka kancelářského papíru pro resort MŽP 05.10.2022
Podpora implementace mnohostranné environmentální smlouvy - Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti 26.09.2022
Zpracování znaleckých posudků nebo expertíz ke stanovení tržní ceny motorových vozidel anebo výše skutečných škod 23.09.2022
Doplnění bezdrátového pokrytí budovy Ministerstva životního prostředí 19.09.2022
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››