Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Přenechání nebytových prostor do užívání OVSS III 18.10.2019
Mobilní telefony 16.10.2019
Nákup nábytku VII. minitendr, nábytek pro SNPŠ 16.10.2019
Odborné konzultační služby 16.10.2019
Organizační a odborné zajištění konání celorepublikové konference EVVO 16.10.2019
Specializované služby v oblasti přípravy zadávací dokumentace na dodávku systému Business Intelligence (BI) 16.10.2019
Zpracování nezávislé odborné analýzy pro podrobné stanovení podporovaných aktivit v rámci OPŽP 2021 – 2027 pro oblast zmírňování negativních dopadů sucha a předcházení stavu nedostatku vody 16.10.2019
Řešení problematiky sucha - plánované výzkumné aktivity 14.10.2019
Zpracování analýzy pro podrobné stanovení podporovaných aktivit v rámci OPŽP 2021 - 2027 pro oblast ochrany před povodněmi 14.10.2019
Zpracování technických podkladů pro přípravu návrhů prováděcích vyhlášek k novému zákonu o odpadech 14.10.2019
Zvýšení kvality ohlašovaných údajů – metodika pro zpřesnění zjišťování úniků z činností zemědělského charakteru, a to se zaměřením na fosfor a dusík 07.10.2019
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek do m. č. 905 03.10.2019
Dodávky výpočetní techniky – III. minitendr 2019 02.10.2019
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 02.10.2019
Bezúplatný převod majetku státu (židle) 30.09.2019
Hodnocení potencionálních rizik lokalit s těžebními odpady na horninové prostředí – analýza informačních a datových zdrojů 30.09.2019
Provedení analýzy Politiky ochrany klimatu v České republice z hlediska požadavků na dlouhodobé strategie nízko-emisního rozvoje 30.09.2019
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2018 30.09.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.09.2019
Obnova kamerového systému v podmínkách Ministerstva životního prostředí 25.09.2019
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››