Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Propagace OPŽP na výstavě Energie a civilizace 2023 14.11.2022
Veřejné projednání dokumentace EIA záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.11.2022
Školení Prezentační dovednosti kreativně a beze strachu 11.11.2022
Organizační zajištění soutěže Zelená stuha České republiky a české účasti v evropské soutěži Entente Florale Europe v letech 2022 - 2025 10.11.2022
Zajištění role vyjednavače v dílčí části agendy mezinárodní ochrany biologické rozmanitosti během 15. zasedání smluvních stran CBD COP 15 10.11.2022
zajištění role vyjednavače v dílčí části agendy mezinárodní ochrany biologické rozmanitosti během 15. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a jejích protokolů CBD COP 15 a COP-MOPs 10.11.2022
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.11.2022
Dodávka nábytku pro Ministerstvo životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 09.11.2022
CZ PRES - catering pro Konferenci ke kvalitě ovzduší (RD CNS ÚV) - oprava za znepřístupněný chybný záznam z 06.12.2022 08.11.2022
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu pro MŽP 08.11.2022
Nezávislý audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu 03.11.2022
Služby v oblasti ICT 2022 II 03.11.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění a souvisejících služeb pro 34. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu MOP 34 v Montrealu 02.11.2022
Posouzení fyzické ochrany vybraných budov resortu MŽP 02.11.2022
Zajištění podpory a rozvoje systému enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS 02.11.2022
Školení Schopnost týmové spolupráce 01.11.2022
CZ PRES - catering pro 24. jednání valného shromáždění IMPEL (RD CNS ÚV) - oprava za znepřístupněný chybný záznam z 06.12.2022 31.10.2022
Penetrační test IS TiramisO 31.10.2022
Expertní podpora rozvoje IT platforem MŽP 26.10.2022
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 26.10.2022
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››