Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytování odborných služeb spočívajích v provedení kontroly naplňování a návrhu zlepšení smluvní dokumentace 29.04.2024
Přenechání prostor nestátní budovy k bezplatnému užívání 26.04.2024
Pořízení dobíjecích přístřešků (Car Portů) pro osobní automobily a další prostředky eMobility v areálu MŽP 25.04.2024
Přenechání SW HAMR k bezplatnému užívání ČHMÚ 25.04.2024
Poskytnutí služeb souvisejících se zkvalitněním systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 24.04.2024
Bezúplatné předání majetku státu 23.04.2024
Bezúplatné předání majetku státu 22.04.2024
Mobilní telefony 2024 19.04.2024
Bezúplatné předání majetku státu 17.04.2024
Údržba zeleně v areálu MŽP 17.04.2024
Zajištění služeb "influencer marketing" 16.04.2024
Provádění drobných oprav a údržby v areálu MŽP 15.04.2024
Velkoformátový průchodový skener 15.04.2024
Zpracování analýzy návštěvnosti a dopadů cestovního ruchu 15.04.2024
Energetické úspory veřejných budov 14.04.2024
Dodání videokonferenční sestavy a prezentační techniky 11.04.2024
Poskytování právních služeb - procesní podpora pro zadávání veřejných zakázek 11.04.2024
Fotografické práce, interview a propagace/projekt Moje eko jízda 10.04.2024
Odvysílání spotu, šíření obchodního sdělení „Zelená modernizace“ 10.04.2024
Zpracování posudku o vlivech záměru "Větrné elektrárny Třebom/Sudice" na životní prostředí 10.04.2024