Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Zpracování informační koncepce MŽP 07.08.2020
Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu 06.08.2020
Analýza nezbytná pro určení relevantních aktivit v oblasti znovuvyužití vyčištěné šedé vody v zastavěném území 06.08.2020
Předání majetku státu 09.07.2020
Zpracování posudku k záměru "Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 09.07.2020
Dodávky plynu pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí v rámci sdružených služeb dodávky plynu na roky 2021 a 2022 v maloodběru 03.07.2020
Dodávky plynu pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí v rámci sdružených služeb dodávky plynu na roky 2021 a 2022 v velkoodběru 03.07.2020
Zhodnocení zátěže vodních biotopů olovem (broky) v souvislosti s lovem vodních ptáků 02.07.2020
Podklady pro tvorbu Akčního plánu zaměřeného na způsoby šíření invazních nepůvodních druhů 29.06.2020
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2020 26.06.2020
Dodávky výpočetní techniky - V. minitendr 2020 25.06.2020
Inovace projektu na třídění odpadu na vlakových nádražích II. 24.06.2020
Nákup vysílacího času k minipořadu s tzv. sponzorskými vzkazy OPŽP 19.06.2020
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 18.06.2020
Sledování vlivu rušení na letní a podzimní shromaždiště husy velké 18.06.2020
Organizační, technické a odborné zajištění práce (jednání a přípravy výstupů) pracovní skupiny pro klimatickou výchovu a vzdělávání 17.06.2020
Rešerše informačních zdrojů k návrhu restrikce užití olova ve střelivu 17.06.2020
Monitoring dynamiky podzemní vody v mokřadech mezinárodního významu v ČR 15.06.2020
Předání majetku státu 05.06.2020
Smlouva o dílo 05.06.2020