Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Podpora výrobce firewallů 02.12.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 02.12.2020
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 02.12.2020
Služby solution architekta pro návrhy standardní a záměrné ochrany osobních údajů nad SW a HW infrastrukturou MŽP 01.12.2020
Zjišťovací řízení SEA pro aktualizovanou Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 30.11.2020
Poskytování služeb SOC 24.11.2020
Zpřístupnění plných textů databáze ENDS 24.11.2020
Smlouva o dílo 23.11.2020
Výroba a dodání venkovních tabulí pro IP LIFE 23.11.2020
Smlouva o dílo 20.11.2020
Zajištění aktualizované publikace Péče o netopýry 18.11.2020
Obnova systémů technické ochrany 16.11.2020
Nákup mobilních telefonů 13.11.2020
Pořízení Systému pro efektivní řízení aktiv a řízení rizik v rámci Ministerstva životního prostředí a u vybraných rezortních organizací 12.11.2020
Zpracování výzkumné implementační zprávy o plnění Aarhuské úmluvy 11.11.2020
Provádění oprav a údržby rozvodů ÚT a ZTI v areálu MŽP 10.11.2020
Dodávka IS StaR Portál včetně zajištění provozu a rozvoje 09.11.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) Parku exotických zvířat 05.11.2020
Technické a organizační zajištění akcí pro potřeby OPŽP 2020 - 2022 05.11.2020
Zpracování posudku k záměru "CTPark Teplice III" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.11.2020