Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů 19.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů - oblast hodnocení rizik GM mikroorganismů a veterinární medicína 19.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů - oblast nových genových technik a léčivých přípravků 19.03.2024
Analyzace situace v oblasti hraček a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro hračky v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti nábytku a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro nábytek a nábytkové předměty v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti plochého skla a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro ploché sklo v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti potřeb pro dům a zahradu a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro potřeby pro dům a zahradu v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti sportovních potřeb a potřeb pro volnočasové aktivity a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro tyto výrobky v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti textilu a obuvi a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro textil a obuv v ČR v kontextu revize rámcové směrnice o odpadech 18.03.2024
Grafickém zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 18.03.2024
Jazyková korektura českých textů 18.03.2024
Stavebně – technická činnost 18.03.2024
Poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním občerstvení na mezinárodní konferenci „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ 15.03.2024
Docházkové terminály 13.03.2024
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 13.03.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 13.03.2024
Organizační a odborné zajištění a vyhodnocení 2 konferencí EVVO konaných v roce 2024 12.03.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 11.03.2024
Stavební úpravy místností č. 245 a č. 246 08.03.2024
Zajištění nepravidelné přepravy osob (zaměstnanců a dalších Objednatelem určených osob automobily typu osobní vůz 1-3 osoby a typu minivan 1+6, 1+7 osob) nebo zásilek 08.03.2024