Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 27.04.2015
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP 16.04.2015
Propagace OPŽP 2007 – 2013 a OPŽP 2014 – 2020 formou nádob na tříděný odpad na vlakových nádražích 15.04.2015
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 14.04.2015
Multifunkční tiskárny pro OVSS 20.03.2015
Zajištění vyhodnocení vlivů Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR na životní prostředí (SEA) 20.03.2015
Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 - 2020 11.03.2015
Prováděcí kupní smlouva 09.03.2015
Nákup mobilních telefonů a originálních baterií - OPŽP 02.03.2015
Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod 02.03.2015
Nájem dopravního prostředku 20.01.2015
Ostraha ČHMÚ 13.01.2015
Ostraha ČIŽP Havlíčkův Brod 13.01.2015
Softwarová a uživatelská podpora produktů ESRI 19.12.2014
Přenechání prostor k bezplatnému užívání 18.12.2014
Část 1 - Zajištění antivirové ochrany 04.11.2014
Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy 03.10.2014
Prováděcí smlouva - fyzická ostraha budovy sídla Ministerstva životního prostředí 22.09.2014
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 09.05.2014
Provádění běžných úklidových prací v budově sídla OVSS IV 28.04.2014