Smlouva: Podpora činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů při analýze rizik a vytvoření systematického přístupu k zajištění ochrany osobních údajů v agendách MŽP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5108
Evidenční číslo: 210001
Datum uzavření smlouvy: 27.01.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 350 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 423 500,00

Název (předmět)

Podpora činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů při analýze rizik a vytvoření systematického přístupu k zajištění ochrany osobních údajů v agendách MŽP

Schválil / podepsal

Bc. Ing. Jiří Bednář, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení

Stručný popis

Podpora činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů při analýze rizik a vytvoření systematického přístupu k zajištění ochrany osobních údajů v agendách MŽP.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/20/V00031775.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy