Smlouva: Horizontální spolupráce pro podporu mechanismu pro spravedlivou transformaci

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6701
Evidenční číslo: 220048
Datum uzavření smlouvy: 31.03.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 16 533 961,98
Cena v Kč vč. DPH: 20 006 094,00

Název (předmět)

Horizontální spolupráce pro podporu mechanismu pro spravedlivou transformaci

Schválil / podepsal

Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí

Stručný popis

Horizontální spolupráce pro podporu mechanismu pro spravedlivou transformaci.

Informaci o postupu formou horizontální spolupráce na základě prokázání splnění relevantních podmínek dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ZVZ"), tj. mimo působnost tohoto zákona o ZVZ, vzala vláda České republiky dne 16. února 2022 na vědomí v souladu s bodem I./1./a)/aa) usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2017 č. 208, o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy