Smlouva: Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9461
Evidenční číslo: 230136
Datum uzavření smlouvy: 10.08.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 685 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 685 000,00

Název (předmět)

Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP)

Schválil / podepsal

Ing. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

Stručný popis

Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP), vedených v rámci Evropského programu monitorování a vyhodnocování (EMEP) úkolovými pracovními skupinami pro emisní inventury a projekce (TFEIP), pro modelování
a mapování (TFMM) a v mezinárodním programu spolupráce pro integrovaný monitoring (ICP - IM).

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy