Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příprava detailního plánu osvěty a vzdělávání veřejnosti k problematice CITES a Wildlife Crime 06.05.2021
Příprava metodického postupu pro OVM při zajištění, zadržení či odebrání živých exemplářů a jedinců CITES a zpracování odborného podkladu pro diskuzi o problematice usmrcování zvířat 06.05.2021
Příprava odborných podkladů pro zefektivnění IS Registr CITES v návaznosti na opatření č. 5.2 AP pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 06.05.2021
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 05.05.2021
Video k prezentaci naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN - 2. VNR České republiky v r. 2021 03.05.2021
Měření hluku v lokalitách obcí Uhelná a Oldřichov, obsluha technického místa měření, zpracování naměřených dat a vyhodnocení těchto dat 28.04.2021
Odkup osobního automobilu Škoda Superb 28.04.2021
Smlouva o dílo 28.04.2021
Smlouva o dílo 28.04.2021
Smlouva o dílo 28.04.2021
Zajištění participace a facilitace při realizaci projektu Mechanismy prosazování udržitelného rozvoje ve státní správě 26.04.2021
Smlouva o dílo 23.04.2021
Podpora při koordinaci dodavatelů rozvojových projektů 22.04.2021
Smlouva o dílo 22.04.2021
Smlouva o dílo 22.04.2021
Oprava ležaté kanalizace v technickém podlaží budovy MŽP 12.04.2021
Aktualizace Analýzy a vyhodnocení ekonomických dopadů současných i plánovaných opatření na ochranu půdy 29.03.2021
Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí a jeho územní odbory výkonu státní správy 26.03.2021
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 22.03.2021
Mobilní telefony s 3-letou zárukou 19.03.2021