Veřejná zakázka: Návštěvnické středisko CHKO Lužické hory Dům přírody Lužických hor – aktualizace, doplnění projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8101
Systémové číslo: P17V00001348
Datum zahájení: 09.10.2017
Nabídku podat do: 18.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Návštěvnické středisko CHKO Lužické hory Dům přírody Lužických hor – aktualizace, doplnění projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Aktualizace, doplnění projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Návštěvnické středisko CHKO Lužické hory Dům přírody Lužických hor“ z původní dokumentace a záměru „Infobod a naučná stezka LUŽ“ (podrobnosti viz návrh smlouvy). Zakázka se bude skládat z těchto fází:
a. aktualizace a doplnění vypracované projektové dokumentace hlavního stavebního objektu z roku 2013 do pasivního standardu pro stavební povolení, aktualizace projektové dokumentace kořenové čistírny odpadních vod pro vodoprávní povolení, přepracování položkového rozpočtu (a1) včetně nezbytné inženýrské činnosti vyplývající z aktualizace (a2), tj. obstarání stavebního a vodoprávního povolení
b. vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu,
c. výkon autorského dozoru,
d. zhotovení projektu konečného provedení díla a spolupráce při uvedení díla do provozu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 516 528 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky