Veřejná zakázka: Ruční kosení části Odolického vrchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8208
Systémové číslo: P17V00001454
Datum zahájení: 14.09.2017
Nabídku podat do: 21.09.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení části Odolického vrchu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení na části na p. p. č. 189/3 v k. ú. Odolice na ploše 2,3574 ha (vymezená výměra zákresem nad ortofotomapou je 2,4815 ha, plocha pro ruční kosení je snížena o 5% z důvodu výskytu dřevin, tj. na 2,3574 ha) dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze této veřejné zakázky. Součástí opatření je i pokosení zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Veškerá pokosená hmota bude do 7 dní shrabána, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou provedeny v souladu se schváleným standardem AOPK ČR - SPPKD 02 004 2017 Sečení, který je ke v příloze této veřejné zakázky a dále je dostupný na www.standardy.nature.cz
Jedná se o hůře přístupnou lokalitu, část pozemku je svažitá s vystupujícími kameny. Na téměř celé ploše je výskyt zmlazení dřevin.
Opatření musí být provedeno do 31. 10. 2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 63 650 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky