Smlouva: Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2728
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 540 551,29
Cena v Kč vč. DPH: 3 540 551,29

Název (předmět)

Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO

Schválil / podepsal

Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů

Stručný popis

Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace projektu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v souladu s nastavením Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 schválené usnesením vlády č. 608 ze dne 29. 7. 2015, s aktuálním zněním Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, s Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a dále v souladu se Směrnicí MŽP č. 7/2018 pro poskytování finančních prostředků z Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2017 – 2025 ze dne 23. července 2018.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy