Smlouva: Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí, vč. evaluace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2669
Evidenční číslo: 190044
Datum uzavření smlouvy: 26.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 650 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 650 000,00

Název (předmět)

Metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí, vč. evaluace

Schválil / podepsal

Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU

Stručný popis

Vytvoření metodiky pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 a 2014 – 2020 ve vztahu k nastaveným cílům Plánu odpadového hospodářství ČR

Zadání veřejné zakázky realizoval externí administrátor prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/19/V00003565.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy