Smlouva: Řešení problematiky sucha - plánované výzkumné aktivity

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3380
Evidenční číslo: 190190
Datum uzavření smlouvy: 14.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 29 300 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 35 453 000,00

Název (předmět)

Řešení problematiky sucha - plánované výzkumné aktivity

Schválil / podepsal

Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí

Stručný popis

Řešení problematiky sucha - plánované výzkumné aktivity.

Tato smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána na základě obecné výjimky z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“), tj. mimo působnost zákona o VZ dle § 29 písm. r) zákona o zadávání VZ.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy