Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Připojení rezortu MŽP do sítě Internet 03.04.2018
Nákup hygienických, čisticích a úklidových prostředků, potřeb a autokosmetiky pro MŽP a OVSS 29.03.2018
Organizační a odborné zajištění konání environmentálního osvětového festivalu Ekologické dny Olomouc 2018 29.03.2018
Zpracování posudku k záměru "Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník – ZEVO Mělník" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 28.03.2018
Odborná podpora při analýze informačních systémů dle požadavků GDPR 23.03.2018
Zpracování posudku k záměru "Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.03.2018
Pronájem prostor, technické vybavení a catering pro konání Evropského regionálního zasedání Ramsarské úmluvy o mokřadech v České republice 18.03.2018
Poskytování služeb při uchovávání vzorků a ověřování metodik stanovení geneticky modifikovaných organismů uváděných do životního prostředí 16.03.2018
Školení bezpečnosti datových sítí II 13.03.2018
Tvorba obsahu a vykonávání redakčních prací pro newsletter Ministerstva životního prostředí 12.03.2018
Fáze 2. projektu Modernizace rezortní datové sítě MŽP - Návrh realizace, technický a realizační projekt 02.03.2018
Poskytování konzultantských služeb v oblasti Public Relations a propagace včetně provádění vybraných editorských prací 02.03.2018
Servis klimatizační jednotky pro Dětskou skupinu v budově MŽP 28.02.2018
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.02.2018
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.02.2018
Zpracování posudku k záměru "Stanovení DP Žerotín a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Žerotín – Liboš" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 23.02.2018
Zpracování posudku k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať a hornická činnost na ložisku Chrašťovice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 22.02.2018
Realizace výstav pro Ministerstvo životního prostředí 21.02.2018
Podpora nástrojů Ytria EZ suite 20.02.2018
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 19.02.2018