Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování technických dat a odborných podkladů pro akce konané v rámci Chemického programu OECD - pracovní skupiny pro chemické havárie 16.07.2018
Podklady pro 4. národní zprávu v rámci Stockholmské úmluvy a hodnocení kandidátských látek 12.07.2018
Zajištění účasti České republiky v expertních skupinách Stockholmské úmluvy k hodnocení látek a monitorování 12.07.2018
Zajištění zastoupení expertů z České republiky na regionálních a globálních jednáních souvisejících s Minamatskou úmluvou o rtuti v roce 2018 12.07.2018
Zpracování posudku k záměru "Doplnění technologie Kovohutě Příbram" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.07.2018
Oprava venkovní kanalizace na pozemcích MŽP 09.07.2018
Organizace série sedmi jednodenních seminářů zaměřených na sdílení výsledků projektu "Ochrana, výzkum a udržitelný rozvoj mokřadů ČR" s pracovníky ochrany přírody 09.07.2018
Sledování a vyhodnocení změn hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu 09.07.2018
Spolupráce na realizaci projektu "Improvement of conservation status of habitat types and species of European importance at abandoned military areas" v rámci programu LIFE (Military LIFE for Nature, ev.č. LIFE15 NAT/CZ/001028) 27.06.2018
Aktualizace informací o výskytu fáze a stavu kontaminace na lokalitě Milovice – Boží Dar 26.06.2018
Zpracování posudku k záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.06.2018
Pořízení aktivních síťových prvků pro resort MŽP v roce 2018 22.06.2018
Servis tiskových zařízení II 22.06.2018
Zpracování zásad regulace vybraných invazních nepůvodních druhů 22.06.2018
Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2017 20.06.2018
Zpracování návrhu Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2019 – 2021 a sběr analytických podkladů k obsahovému tématu Příroda 19.06.2018
Zpracování posudku k záměru "Deemulgační stanice v areálu ČOV Staré Město" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.06.2018
Realizace geologických prací s názvem "Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu" 16.06.2018
Zajištění pronájmu prostor a souvisejících služeb nezbytných k řádnému zabezpečení konání veřejného projednání záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany" 15.06.2018
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 2018 - 2021 15.06.2018