Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Dohoda o stáži u OECD 09.01.2019
Poskytování odborného poradenství 09.01.2019
Dočasné zajištění antivirové ochrany pro rezort životního prostředí 04.01.2019
Nákup nábytku III. minitendr, nábytek pro ČHMÚ - opakování 31.12.2018
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 31.12.2018
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 28.12.2018
Zabezpečení možnosti prezentace volných pracovních pozic v roce 2019 20.12.2018
Zajištění technické podpory systému CzechIdM 14.12.2018
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.12.2018
Bezplatná výpůjčka výstavy "Perlorodky" pro rok 2019 12.12.2018
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí v roce 2019 12.12.2018
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 12.12.2018
Stavebně technický průzkum venkovní kanalizace na MŽP II 11.12.2018
Smlouva o dílo 10.12.2018
Zásady lesnického hospodaření pro přírodní a přírodě blízké biotopy využitelné s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření 10.12.2018
Organizační zajištění soutěže Zelená stuha České republiky a české účasti v evropské soutěži Entente Florale Europe v letech 2018 – 2021 07.12.2018
Jazyková korektura českých textů pro potřeby Ministerstva životního prostředí 04.12.2018
Nákup nábytku VI. minitendr, nábytek pro resort MŽP 03.12.2018
Zajištění cateringových služeb pro Fórum udržitelného rozvoje 2018 03.12.2018
Podnájem nebytových prostor velkého sálu ve 3. nadzemním podlaží Kulturního domu REPRE pro potřeby veřejného projednání EIA – "Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019 – 2035“ dne 12. 12. 2018 30.11.2018