Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6744
Systémové číslo: P16V00002765
Datum zahájení: 27.12.2016
Nabídku podat do: 05.01.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se výřez zmlazení nežádoucích dřevin převážně nad 1 m na podporu předmětu ochrany EVL Raná - Hrádek sysla obecného, části p. p. č. 1161 a 1165 k. ú. Raná u Loun. Celková vymezená výměra zákresy je 0,3462 ha, z důvodu ponechání několika vzrostlých hlohů označených pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko je snížena o 2%, tj. vyřezávaná výměra je 0,3393 ha. Výřez zmlazení nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze VZ. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné v budoucnosti pozemek obhospodařovat. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odstraněna z pozemků, odvezena a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy (dřevní hmotu nelze na lokalitě spálit). Vyřezávané dřeviny jsou rozvětvené a trnité, vyřezávané plochy jsou hůře přístupné (nevede k nim žádná zpevněná cesta).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky