Veřejná zakázka: Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro multifunkční stroje Konica Minolta formou servisní a materiálové smlouvy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6747
Systémové číslo: P16V00002768
Datum zahájení: 27.12.2016
Nabídku podat do: 13.01.2017 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro multifunkční stroje Konica Minolta formou servisní a materiálové smlouvy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro 38 multifunkčních strojů Konica Minolta umístěných v objektech zadavatele (viz příloha č. 1Smlouvy – specifikace a umístění jednotlivých strojů Konica Minolta).
V průběhu smluvního vztahu může dojít ke snížení počtu multifunkčních strojů. Na základě servisní a materiálové smlouvy zadavatel požaduje kompletní servisní služby a dodávku spotřebního materiálu (kromě dodávky papíru) pro 38multifunkčních strojů Konica Minolta umístěných v objektech zadavatele a to: - pravidelnou kontrolu a údržbu – komplexní prohlídku multifunkčních strojů - kompletní servis a opravy –odstranění závad, seřízení a zprovoznění stroje, dodávka a výměna originálního náhradního dílu - dodávka originálního spotřebního materiálu tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosové jednotky, apod. - pravidelné odečty stavu počítadel jednotlivých multifunkčních strojů a to 1x za měsíc- zprávy o provozu jednotlivých multifunkčních strojů o jejich servisních zásazích a dalších relevantních událostech a to vždy po každé dané události - celkový statistický přehled o počtu a typu tisku všech multifunkčních strojů (38 kopírek)1 x za pololetí, který bude zasílán na adresu ředitelství -zpětný odběr použitého spotřebního materiálu s tím, že tento bude dodavatelem ekologicky zlikvidován (na požádání dodavatele potvrzení o ekologické likvidaci) - veškerý servis a dodávka spotřebního materiálu budou řešeny v režimu nezávislém na zadavateli a interních procesech zadavatele. Jedná se o řešení, kdy je na stroji spuštěn systém vzdáleného dohledu poskytovatele pro vytvoření požadavku stroje na dodávku spotřebního materiálu, servisního zásahu a vzdálenou správu (automatický odečet stavu počítadel, požadavek na servisní zásah, automatická dodávka spotřebního materiálu atd.). Požadavek vytvořený systémem vzdáleného dohledu je pak realizován přímo poskytovatelem tiskového řešení, bez nutnosti vystavování objednávky ze strany zadavatele. Tento systém bude vyžadován u modelů multifunkčních strojů Konica Minolta od roku výroby 2007 včetně, u starších modelů bude požadavek hlášen pověřeným pracovníkem zadavatele.- systém vzdáleného dohledu bude nezávislý na komunikační infrastruktuře zadavatele - dodávka spotřebního materiálu a zásah servisního technika bude nejpozději do 2 pracovních dnů od vygenerování automatického požadavku, nebo po nahlášení požadavku pověřeným pracovníkem zadavatele. Veškerá cena za tyto výše uvedené kompletní servisní služby, dodávky spotřebního materiálu, cestovné, monitorovací systém atd. bude strukturovaná do čtyř složek (viz. hodnotící kritérium)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky