Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inventarizační bryologický průzkum KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 03.11.2017 10:00
VT pro pob. České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 24.10.2017 10:00
OI Olc - zimní pneumatiky, disky
VZ malého rozsahu Zadávání 16.10.2017 25.10.2017 09:00
Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 30.10.2017 09:00
Rekonstrukce budovy (plochá střecha, střešní vikýře, fasáda) SCHKO Pálava
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 23.10.2017 09:00
OI Plzeň - přezutí pneu, výměna kol na zimní období
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 20.10.2017 08:00
OI Plzeň - výměna plynového potrubí u osobního automobilu Š Octavia SPZ 4A8 2619
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 19.10.2017 08:00
Grafická příprava - 10 druhů samolepek
nadlimitní Zadáno 10.10.2017 17.10.2017 09:00
VT pro pob. Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 13.10.2017 10:00
Návštěvnické středisko CHKO Lužické hory Dům přírody Lužických hor – aktualizace, doplnění projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2017 18.10.2017 09:00
Dodávka výpočetní techniky pro KM Jilemnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 17.10.2017 10:00
Práce pro projekt Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních ekosystémů Krkonoš
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 17.10.2017 10:00
Podpora a rozšíření licencí zálohovacího software HP Data Protector
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 12.10.2017 10:00
Mobilní telefonní přístroje 5/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2017 06.10.2017 10:00
Zhotovení záznamu podrobného měření změn za účelem vložení kódu ochrany (CHKO) do katastru nemovitostí a zhotovení geometrického plánu se stabilizací lomových bodů v terénu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016