Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup ultrazvukového průtokoměru
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Nákup 10 kusů přenosných 2-vstupových multimetrů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 02.10.2017 09:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Grafická příprava, sazba a prepress sady 26 pohlednic CHKO s přebalem
nadlimitní Zadáno 19.09.2017 26.09.2017 09:45
Grafický návrh, sazba a prepress publikace Metodika monitoringu návštěvnosti
nadlimitní Zadáno 19.09.2017 26.09.2017 09:30
LIFE ČS, aktivita C3 tradiční pastva, EVL Bílé stráně u Pokratic 2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 26.09.2017 08:00
Výběr servisního střediska pro opravy traktorů a ostatní zemědělské techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 06.10.2017 08:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a elektronika
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2017 26.09.2017 10:00
Ruční kosení části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 21.09.2017 08:00
Zateplení Jánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2017 27.09.2017 10:00
VT pro UES a ODMI Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2017 14.09.2017 11:00
Nákup soustavy pro kontinuální měření
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 20.09.2017 10:00
Frézování pařezů pro projekt LIFE II.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 22.09.2017 10:00
Nákup přenosného kontinuálního plamenoionizačního analyzátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 20.09.2017 09:00
Dodávka pneumatik pro roky 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 26.09.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016